Oświadczenie dotyczące prywatności w Randstad Sourceright EMEA bv

Randstad Sourceright EMEA bv jest zobowiązane chronić dane osobowe, które są jej powierzane. Z tego powodu dane te są traktowane ze szczególną dbałością, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Holandii.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, jakie dane osobowe i jakie informacje (zwane dalej łącznie “informacjami”) Randstad Sourceright EMEA bv (“my” lub “Randstad Sourceright”) zbiera zarówno online jak i offline o potencjalnych kandydatach (“kandydat” lub “Ty”) dla swoich klientów oraz jak je wykorzystuje.


Randstad Sourceright EMEA bv (zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem HR 56859740) jest spółką prawa holenderskiego, świadczącą usługi w zakresie zaopatrzenia i rekrutacji dla swoich klientów, jak również dla klientów spółek zależnych Randstad Holding nv (www.randstad.com).

Zasadniczo, informacje o potencjalnych kandydatach pozyskujemy ze źródeł publicznie dostępnych, jak na przykład informacje zawodowe o kandydatach, które oni sami umieszczają na stronach portali społecznościowych i stronach poświęconych poszukiwaniu pracy. Takie informacje przechowywane są w naszej własnej bazie danych, którą przeszukujemy w przypadku zgłoszenia przez naszego klienta zapotrzebowania na kandydata. Jeśli uznamy, że kandydat odpowiada poszukiwanym kryteriom, kontaktujemy się z nim aby ustalić, czy jest on zainteresowany możliwością zatrudnienia i prosimy o przedstawienie dalszych informacji o sobie. Prosimy także o zgodę na umieszczenie tych danych w naszej bazie danych i udostępnienie ich naszemu klientowi.


Randstad Sourceright jest administratorem danych (to jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji w zgodzie z prawem) w odniesieniu do informacji o kandydatach, które pozyskuje samodzielnie lub bezpośrednio od zainteresowanych.


Komunikat o wykorzystywaniu plików cookies

Nasza strona wykorzystuje “ciasteczka” (to znaczy małe pliki tekstowe, które są umieszczane w twoim komputerze za pomocą naszej strony internetowej) i innych narzędzi umożliwiających śledzenie. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies na naszej stronie internetowej, zapoznaj się z oświadczeniem umieszczonym pod tym adresem http://www.randstadsourceright.com/cookies/.


Jak zbieramy informacje

Pozyskujemy dane na różne sposoby:

 • ze źródeł publicznie dostępnych w Internecie - przeszukujemy na przykład strony profesjonalnych mediów społecznościowych i strony poświęcone ofertom pracy, aby pozyskać informacje, które ludzie sami umieszczają tam na swój temat.
 • bezpośrednio od ciebie – zwracamy się do ciebie o podanie informacji o sobie, jeśli uznamy, że jesteś potencjalnym kandydatem na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację dla klienta. Możemy także zaproponować ci możliwość umieszczenia danych w naszej bazie danych, tak aby były one dostępne dla rekrutacji prowadzonych w przyszłości.
 • dzięki temu, że korzystasz z naszej strony i kontaktujesz się z nami - jeśli przeglądasz naszą stronę internetową, możemy, używając narzędzi służących do śledzenia użytkowników, pozyskać informacje o korzystaniu z naszej strony. Możemy przechowywać informacje o innych rodzajach kontaktu z nami, na przykład o korespondencji, którą prowadziliśmy z tobą lub o kontakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jakie informacje zbieramy

Dążymy do pozyskania następujących informacji o kandydatach:

 • imię i nazwisko
 • aktualne oraz poprzednie stanowiska pracy
 • aktualny pracodawca
 • adres mailowy i numer telefonu
 • miasto i kraj
 • znajomość języków
 • doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia
 • umiejętności zawodowe
 • wykształcenie
 • źródło informacji o kandydacie
 • wszystkie inne informacje, których nam dostarczysz i które są istotne dla ustalenia profilu zawodowego lub w związku z poszukiwaniem kandydatów na dane stanowisko.

Dodatkowo, możemy także przechowywać dane o twoich kontaktach z nami.

 

W jaki sposób korzystamy z informacji o kandydatach id la jakich celów

Korzystamy z informacji o kandydatach w następujący sposób:

 • Dopasowujemy profil profesjonalny kandydata, który mamy w bazie danych do stanowisk, na które prowadzimy rekrutację dla naszych klientów, przy czym korzystamy z danych także w celach administracyjnych, takich jak wystawienie faktury za usługę;
 • Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych z świadczeniem przez nas usług. Na przykład, możemy informować kandydata o stanowisku, którym mógłby być zainteresowany i/lub poprosić go o udzielenie dalszych informacji o sobie oraz poprosić o wyrażenie zgody na przechowywanie jego profilu w naszej bazie danych i na przekazanie go naszemu klientowi.
 • W celach marketingowych. O ile kandydat wyraził stosowną zgodę, możemy przesyłać mu oferty handlowe oraz informacje o promocjach, które mogłyby być dla niego interesujące.
 • W celu monitorowania i ulepszania naszych produktów i usług. Wykorzystujemy informacje o kandydatach, aby monitorować sposób wykorzystywania naszych usług (np. strony internetowej) ponieważ chcielibyśmy wiedzieć, jak możemy je ulepszyć. Możemy prosić kandydatów o udział w badaniach rynku oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przechowywać je dla ulepszania jakości usług, które oferujemy.
 • W celu weryfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa. Możemy weryfikować posiadane dane o kandydatach dla lepszej ich ochrony i dla zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz bazy danych. Pragniemy uniknąć jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych na stronie internetowej i w bazie danych oraz chronić interes prawny grupy Randstad i jej klientów przed bezprawnymi zachowaniami.
 • W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania pewnych danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy cię o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o tobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Informacja o kandydatach może być udostępniana następującym podmiotom
 • W ramach spółek grupy Randstad. Spółki Randstad Sourceright są częścią grupy Randstad (www.randstad.com), która prowadzi działalność w wielu krajach. Dopuszczamy możliwość dzielenia się informacjami o kandydacie z innymi spółkami Randstad w odniesieniu do poszczególnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych na życzenie klientów. Udostępniamy dane kandydatów innym spółkom grupy wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej).
 • Klienci. Oferujemy naszym klientom usługi zaopatrzenia i usługi rekrutacyjne. Jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę rekrutacyjną zostaliśmy poproszeni, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej).
 • Dostawcy. Może zaistnieć konieczność udostępnienia twoich danych niezależnym procesorom w celu umożliwienia im świadczenia nam usług (np. usługa udostępnienia serwera dla naszej bazy danych, usługa przeszukiwania baz przez rekruterów, etc.). Jeśli informacje mają być udostępniane, zawieramy z takim dostawcą usług pisemną umowę, na podstawie której dostawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę powierzonych informacji.

Jak długo przechowujemy dane kandydatów

Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie , dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie (patrz: niżej).

 

Jakie prawa przysługują kandydatom w odniesieniu do informacji

Każdy kandydat, którego dane umieszczone zostały w naszej bazie danych może, w każdym czasie, skorzystać z przysługujących mu następujących praw:

 • prawo do przeglądania danych dotyczących kandydata, które są przechowywane w naszej bazie;
 • prawo do żądania poprawienia danych które są nieprawidłowe;
 • prawo do żądania usunięcia danych jeśli kandydat nie chce aby były one w dalszym ciągu przechowywane w bazie danych i nie chce być informowany o propozycjach zatrudnienia, które odpowiadają jego kwalifikacjom;
 • prawo do zmiany ustawień prywatności, które były poprzednio wybrane. Na przykład, jeśli zaakceptowałeś politykę plików cookies na naszej stronie internetowej lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od podmiotów trzecich, możesz w każdej chwili zmienić zdanie i zmienić ustawienia prywatności w taki sposób, aby strona nie korzystała z plików cookies (chyba że jest to konieczne do korzystania z naszej strony) oraz odmówić otrzymywania maili od podmiotów trzecich.

W tym calu należy skontaktować się z Randstad Sourceright EMEA bv pod adresem mailowym: privacy@eu.randstadsourceright.com. Jeśli którykolwiek z powyższych wniosków zostanie do nas skierowany, zastrzegamy sobie prawo do zadania dodatkowych pytań w celu potwierdzenia twojej tożsamości.


Bezpieczeństwo danych

Stosujemy różnorodne środki bezpieczeństwa, aby chronić posiadane przez nas informacje o kandydatach. Na przykład, szyfrujemy dane, używamy zapór ogniowych, korzystamy z detekcji wtargnięcia do naszych systemów i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa, w celu zapewnienia ochrony danym kandydatów. Niestety, Internet nie jest narzędziem stuprocentowo bezpiecznym, dlatego nie możemy obiecać, że transmisja danych przez Internet będzie zawsze bezpieczna. Zachęcamy również ciebie do ostrożności podczas korzystania z Internetu, co w szczególności dotyczy nieudostępniania innym osobom swoich haseł dostępu.Przekazywanie danych do innych krajów

Przetwarzanie danych zgodnie z niniejszym oświadczeniem może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza Unii Europejskiej. Przykładowo, transfer może wynikać z faktu, że spółki grupy Randstad spoza obszaru Unii Europejskiej zwracają się z prośbą o wyszukanie w naszej bazie kandydatów na obsługiwane przez nie stanowiska. Transfer może także wynikać z tego, że klient lub dostawca jest zlokalizowany poza obszarem Unii Europejskiej. Nie jest wykluczone, że prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych, niż kraj kandydata. W takich przypadkach jednak zapewniamy odpowiednie umowne i techniczne środki ochrony, zgodne ze stosownymi przepisami prawa, które zapewnią należyty poziom ochrony danych.


Linki do stron internetowych które są poza naszą kontrolą

Może się zdarzyć, że zaproponujemy na naszej stronie linki do innych stron internetowych, będących poza naszą kontrolą. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do praktyk dotyczących prywatności stosowanych na tych stronach internetowych. Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje, albo masz obawy co do sposobu, w jaki te strony internetowe będą wykorzystywały twoje dane osobowe, zapoznaj się z polityką prywatności tam opublikowaną.Jeśli masz pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki lub inne wątpliwości dotyczące prywatności bądź chciałbyś uzyskać kopię informacji posiadanych przez nas na twój temat, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@eu.randstadsourceright.com, lub wyślij do nas list:


Randstad Sourceright EMEA bv
Attn. of Data Protection Officer, RSR Legal department
Diemermere 25
1112 TC Diemen
The Netherlands

 

Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i niniejszej polityki. Jeśli tak się stanie, opublikujemy zaktualizowaną wersję niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej. Będzie ona wówczas nosić inny, niż poniższy, numer wersji i datę. Zachęcamy do cyklicznego zapoznawania się z publikowanymi aktualizacjami.


Wersja 5 - 10 kwietnia 2017 r.