Randstad Sourceright EMEA bv Privacy Statement

Randstad Sourceright EMEA bv is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens en informatie die aan ons zijn toevertrouwd van essentieel belang is. Die persoonsgegevens en informatie worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.


Deze privacy statement legt uit wie we zijn, welke persoonsgegevens en informatie (hierna ‘Informatie’) Randstad Sourceright EMEA bv (hierna ‘we’ of ‘Randstad Sourceright’) verzamelt, zowel online als offline, over potentiële kandidaten (hierna ‘Kandidaten’ of ‘jij’) voor onze cliënten en hoe we deze Informatie gebruiken.
Randstad Sourceright EMEA bv is gevestigd te Diemen, Nederland (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56859740) en verleent sourcing en recruitment diensten aan haar eigen cliënten als ook aan cliënten van andere dochterondernemingen van Randstad Holding nv (www.randstad.com).


Randstad Sourceright verzamelt Informatie over potentiële Kandidaten door onderzoek te doen in verschillende openbare bronnen zoals, bijvoorbeeld, professionele informatie die Kandidaten zelf hebben gepost op sociale netwerken of job boards. Deze Informatie wordt opgeslagen in onze eigen database, die we gebruiken om Kandidaten te vinden voor onze Cliënten. Als een Kandidaat wordt aangemerkt als potentiële match voor een specifieke zoekopdracht van een cliënt, dan nemen wij contact op met de betreffende Kandidaat om (i) te vragen of hij/zij geïnteresseerd is in vacatures, (ii) hem/haar uit te nodigen verdere Informatie over zichzelf te verstrekken en (iii) zijn/haar toestemming te vragen voor het opnemen van zijn Informatie in onze database en het delen van deze Informatie met onze cliënten.


Randstad Sourceright is de verantwoordelijke (de entiteit verantwoordelijk voor het verwerken van de Informatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving) met betrekking tot alle Informatie die we verzamelen en ontvangen van Kandidaten. 

Cookie verklaring

Onze website maakt gebruik van cookies (een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen - bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend) en andere webstatistieken. Je kunt hier meer over lezen in onze cookie verklaring: http://www.randstadsourceright.com/cookies/.


Hoe verzamelen we Informatie

We verzamelen data op verschillende manieren:

 • Van openbare bronnen op het internet. We bekijken bijvoorbeeld professionele sociale netwerk websites en vacature websites waar mensen professionele informatie over zichzelf achterlaten.
 • Rechtstreeks van de Kandidaat. We nodigen je uit om verdere Informatie te verstrekken zodra we je geïdentificeerd hebben als potentiële Kandidaat voor een zoekopdracht van een cliënt of om deze Informatie op te nemen in onze database voor toekomstige vacatures.
 • Door het gebruik van de Kandidaat van onze website en contact met ons. De Kandidaat bekijkt mogelijk onze website en we kunnen gebruik maken van tracking tools om Informatie te verzamelen over dit gebruik. We kunnen ook Informatie over onze contactmomenten met de Kandidaat vastleggen, bijvoorbeeld email contact of interactie via social media.

 

Welke Informatie verzamelen we

We willen de volgende Informatie over Kandidaten opnemen in onze database:

 • Naam
 • Huidige en voorgaande functie(s)
 • Huidige werkgever
 • Email adres en telefoon nummer
 • Woonplaats en land
 • Talen 
 • Werkervaring en werkhistorie
 • Professionele vaardigheden
 • Opleiding
 • De bron van de Informatie over de Kandidaat
 • Overige Informatie door de Kandidaat aan ons verstrekt en welke relevant is voor een specifiek profiel of in verband met een specifieke vacature of aanbod.
 • Bovendien kunnen we Informatie vastleggen over onze contacten met de Kandidaat.

Hoe gebruiken we Informatie van Kandidaten en voor welke doelen

We gebruiken Informatie van onze Kandidaten op de volgende manieren:

 • Voor het matchen van het professionele profiel dat we van een Kandidaat hebben opgeslagen in onze database metn een positie bij één van onze cliënten waarvoor wij een zoekopdracht hebben, inclusief bijbehorende administratieve taken zoals bijvoorbeeld facturering;
 • Voor de communicatie met Kandidaten over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om een Kandidaat te vragen of hij/zij geïnteresseerd is in (een specifieke) vacature(s) en/of hem/haar uit te nodigen verdere Informatie over zichzelf te verstrekken en/of om zijn/haar toestemming te vragen voor het opnemen van zijn/haar Informatie in onze database en het delen van deze Informatie met onze cliënten.
 • Voor marketing doeleinden. Om Kandidaten te benaderen voor commerciële aanbiedingen of promotie-acties die interessant voor hen kunnen zijn, uitsluitend indien ze zichzelf daarvoor hebben aangemeld (opt-in).
 • Om onze producten en dienstverlening te monitoren en te verbeteren. We gebruiken de Informatie om te monitoren hoe onze producten en dienstverlening worden gebruikt (via bijvoorbeeld de website) en hoe we dit kunnen verbeteren. We kunnen de Kandidaat vragen deel te nemen aan marktonderzoeken en deze feedback gebruiken en opslaan om onze producten en dienstverlening te verbeteren.
 • Voor verificatie en beveiligingsdoeleinden. We kunnen de Informatie gebruiken om de data te verifiëren, om de veiligheid van onze website en database te beschermen, om misbruik van de opgenomen Informatie te voorkomen en om het gerechtvaardigd belang van de Randstad Groep en dat van onze cliënten te beschermen tegen onwettelijke gedragingen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In sommige situaties kunnen we de wettelijke plicht hebben om bepaalde Informatie van Kandidaten op te slaan. Als we bijvoorbeeld toestemming aan de Kandidaat vragen om bepaalde Informatie te gebruiken, dan zullen we deze toestemming opslaan om zo te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Informatie van Kandidaten mag gedeeld worden met de volgende partijen
 • Binnen de Randstad Groep. De Randstad Sourceright entiteiten zijn onderdeel van de Randstad Group (www.randstad.com), die actief is in meerdere landen ter wereld. We kunnen Informatie van Kandidaten delen met andere Randstad entiteiten in relatie tot specifieke zoekopdrachten voor geschikte Kandidaten. Dit zullen we echter alleen doen als de Kandidaat hiervoor toestemming heeft gegeven (tenzij de Informatie geanonimiseerd wordt gedeeld).
 • Onze cliënten. We bieden sourcing en recruitment dienstverlening aan een breed scala van cliënten. Als we een geschikte Kandidaat voor een cliënt hebben gevonden, dan mogen we de Informatie over deze Kandidaat delen met de betreffende cliënt. Dit zullen we echter alleen doen als de Kandidaat hiervoor toestemming heeft gegeven (tenzij de informatie geanonimiseerd wordt gedeeld).
 • Onze dienstverleners. We kunnen de Informatie delen met onderaannemers(bewerkers), zodat zij hun diensten aan ons kunnen verlenen (bijvoorbeeld de partij die onze databases host, of partijen die we betrekken om zoekopdrachten namens ons uit te voeren). In deze situatie zullen we zorgen dat er een bewerkersovereenkomst wordt gesloten met de betreffende derde partij om de Informatie voldoende te beschermen.

Hoe lang bewaren we Informatie van een Kandidaat

De Informatie van een Kandidaat (naam, contactgegevens, werkervaring, opleiding, data en contact tussen Kandidaat en Randstad Sourceright enz.) is beschikbaar in onze database voor een periode van twee jaar vanaf de datum waarop de Informatie in de database is opgenomen of, als dit een latere datum is, voor een periode van twee jaar na het laatste contact tussen de Kandidaat en Randstad Sourceright.


Indien je niet meer door ons bemiddeld wilt worden, dan kun je contact met ons opnemen en ons verzoeken je Informatie te verwijderen (zie hieronder).


Je rechten met betrekking tot je Informatie

Elke Kandidaat van wie Informatie in onze database is opgenomen kan op elk moment het volgende verzoeken:

 • Inzage in de Informatie die we over de Kandidaat hebben opgenomen in onze database;
 • Aanpassing van de Informatie als deze feitelijk onjuist is;
 • Verwijderen van de Informatie als de Kandidaat niet langer door ons bemiddeld wil worden en ook niet meer geïnformeerd wil worden over carrièrekansen die passen bij zijn/haar professionele kwaliteiten;
 • Aanpassen van privacy instellingen die de Kandidaat eerder heeft gekozen. Als de Kandidaat bijvoorbeeld eerder akkoord heeft gegeven voor het gebruik van cookies op onze website of om marketingmailings te ontvangen, kan hij/zij er altijd voor kiezen om deze keuze te wijzigen en cookies te weigeren (tenzij deze noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website) en geen marketingmailings meer te ontvangen.


Voor het indienen van een verzoek ten aanzien van één van de bovengenoemde items kun je contact met ons opnemen via: privacy@eu.randstadsourceright.com. Wanneer je een dergelijk verzoek doet is het mogelijk dat we om aanvullende informatie vragen om zodoende je identiteit te kunnen vaststellen.


Data beveiliging

We hebben verschillende beveiligingsmaatregelen ingericht om de Informatie van Kandidaten te beschermen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld encryptie, firewalls, intrusion detection software en handmatige beveiligingsprocedures om de nauwkeurigheid en veiligheid van de Informatie te beschermen. Echter, het internet is niet 100% veilig en daarom kunnen we niet garanderen dat de overdracht van Informatie via het internet altijd volledig veilig zal zijn. We raden ook jou aan om voorzichtig te zijn als je internet gebruikt. Dit betekent ook dat je wachtwoorden niet deelt met anderen.


Doorgifte naar andere landen

Bij ons gebruik van Informatie van Kandidaten in overeenstemming met deze privacy statement kan de de Informatie worden doorgegeven aan andere landen, inclusief aan landen buiten de Europese Unie. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als een Randstad entiteit buiten de Europese Unie verzoekt om zoekresultaten uit de database te delen om geschikte Kandidaten in Europa te vinden voor vacature waarvoor zij een zoekopdracht heeft. Of bijvoorbeeld als een cliënt of een onderaannemer (bewerker) buiten de Europese Unie is gevestigd. Het kan zo zijn dat de wetgeving van het andere land waarnaar de Informatie van Kandidaten wordt doorgegeven niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. Waar dit het geval is zullen we zorgdragen voor passende technische en contractuele afspraken over de bescherming van de Informatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, om zo te kunnen garanderen dat de Informatie voldoende wordt beschermd.


Links naar andere websites niet in ons beheer

We kunnen van tijd tot tijd links naar andere websites op onze website plaatsen. Het beheer van deze websites ligt niet bij ons; deze privacy statement is dan ook niet van toepassing op het privacybeleid van die andere websites. Als je meer informatie wil over de wijze waarop je data wordt gebruikt door die andere websites, dan raden wij je aan de privacy statement op de betreffende website te lezen.


Hoe contact met ons op te nemen bij vragen

Als je vragen hebt over deze privacy statement of anderszins omtrent de bescherming van de Informatieof als je een verzoek wilt indienen ten aanzien van je Informatie, kun je contact met ons opnemen via privacy@eu.randstadsourceright.com, of een brief sturen aan:


Randstad Sourceright EMEA bv
Attn. of Data Protection Officer, RSR Legal department
Diemermere 25
1112 TC Diemen
Nederland


Wijzigingen in deze privacy statement

We kunnen van tijd tot tijd en om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy statement. De meest actuele versie van de privacy statement is te allen tijde in te vinden op onze website, deze versie zal dan een andere datum en versienummer hebben als eerdere versies. Je wordt geadviseerd om onze website regelmatig te bezoeken voor mogelijke updates.